Տեր հիշիր ինձ երբ քո թագավորությամբ գաս?
Մի օր այս մարդը ամբաստանվում է մի մեծ ոճիր գործելու հանցանքով:
Խեղճը շփոթված էր այս ամբաստանության վրա, որովհետև ամբողջությամբ անմեղ էր: Մի պահ հիշեց իր ընկերներին ու մտածելով, թե մարդ նեղության ժամանակ կարող է դիմել նրանց, որոշեց դիմել նրանց օգնության: Նա իր երեք ընկերներին էլ տուն կանչեց ու ասաց·


Ընկերներից առաջինը հրաժարվում է օգնություն ցույց տալուց, պատճառաբանելով, թե ինքը շատ կարևոր գործեր ունի: Նա ասում է:

Երկրորդը ընկերանում է խեղճին ու նրա հետ գնում մինչև դատավորի պալատը, բայց ներս չի մտնում, ասելով, թե՝ :

Երրորդը, որի սիրո վրա կասկածում էր, ընկերանում է նրան մինչև դատավորի ատյանը ու քաջությամբ պաշտպանում նրան: Նա այնքան ճարտասանությամբ ու անկեղծությամբ է խոսում, որ դատավորը ճանաչում է մարդու անմեղությունն ու նրան ազատ արձակում:

Ամեն մարդ իր կյանքում ունի երեք ընկերներ:Առաջինը՝ հարստությունները, երկրորդը՝ բարեկամները, իսկ երրորդը՝ իր բարի գործերը:

Բայց չէ՞ որ դժվար ու ծանր պահերին է զգացվում մարդու ճշմարիտ ընկերը: Երբ մարդը մեռնում է և ներկայանում Աստծու դատաստանին, ամենից առաջ հարստություններն են, որ լքում են նրան: Բարեկամները գնում են մինչև գերեզման ու ետ դառնում: Միայն բարի գործերն են, որոնք մարդուն ընկերանում են մինչև Աստծու ատյանը և արդարացնում նրան:  Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.
որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք
մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,


այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս.
Ամեն

Одного разу цього чоловіка звинувачують у скоєнні великого злочину.
Бідний чоловік був збентежений щодо цього обвинувачення, оскільки був абсолютно невинний. Він на мить згадав своїх друзів і, подумавши, що чоловік може звернутися до них у неприємні періоди, вирішив звернутися за їх допомогою. Він зателефонував усім трьом своїм друзям додому і сказав:

Перший з його друзів відмовляється допомагати, стверджуючи, що у нього є дуже важливі речі. Вона каже:

Другий знайомиться з бідним і йде з ним до палати судді, але не заходить, кажучи:

Третій, підозрюваний у коханні, знайомить його з судом і захищає його мужньо. Він говорить з такою риторикою та щирістю, що суддя визнає невинність людини та звільнить його.

У кожної людини в житті є три друзі: перший – багатство, другий – друзі, третій – його добрі справи.

Але у важкі та важкі часи відчуваєш себе справжній друг? Коли людина помирає і підкоряється Божому суду, це багатство залишає його. Друзі йдуть до гробу і повертаються. Тільки добрі вчинки змушують людину вийти на Боже судження і виправдовують його. Отче наш, що на Небі,
хай буде ім’я твоє святе;
Нехай прийде ваше царство.
хай буде твоя воля;
як на небі, так і на землі;
Хліб наш
дай нам сьогодні.
І нехай пишаються нами,
як ми підемо
наші боржники.
І не вводьте нас у спокусу,
але позбави нас від зла.
Бо твоє царство
і сила і слава
навіки.
Амінь
Отправить отзыв
Історія
Сохранено
Сообщества

(Visited 5 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *